Tisztelt Szülő!

A Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. Törvény 2013. szeptember 1-től az első és az ötödik évfolyamon kötelező jelleggel bevezette az etika és a hit- és erkölcstan tantárgyat.

„35 par.(1) Az állami általános iskolában az etika óra vagy az e helyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanári foglalkozások része”.

A törvény szerint tehát a szülő dönthet arról, hogy gyermeke az iskola által szervezett etika órára, vagy „az egyházi jogi személy” által szervezett hit- és erkölcstan órára járjon-e?

Dorogon a következő „egyházi jogi személyek” keresték meg az intézményünket, hogy élni szeretnének a törvényi lehetőséggel:

  • Magyar Katolikus Egyház
  • Magyarországi Református Egyház
  • Magyarországi Evangélikus Egyház
  • Hit Magyarországi Gyülekezete
  • Baptista Egyház
  • Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

A 22/2013. (III.22) EMMI rendelet szerint az iskolának a hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről tájékoztató napot kell kijelölni, ahol az egyházi jogi személyek az érintetteknek (szülőknek) tájékoztatót tartanak a hitoktatás lehetőségéről.

Az egyházak képviselőitől írásos információs anyagot kaptunk, melyeket a mellékelt dokumentumokban olvashatnak.

Dorog, 2022. 03. 10.
Vig Attila
tagintézmény-vezető

Mellékletek:

https://www.eotvosdorog.hu/wp-content/uploads/2022/03/katolikushittan_honlapra.pdf

https://www.eotvosdorog.hu/wp-content/uploads/2022/03/katolikushittan_tajekoztato_level.pdf

https://www.eotvosdorog.hu/wp-content/uploads/2022/03/Szuloi-tajekoztato.2022.SzA_.pptx

https://www.eotvosdorog.hu/wp-content/uploads/2022/03/Tajekoztato-Reformatus-hittanoktatasrol.pdf