Nyolcévfolyamos iskolánk minden évben három osztály indításával valósítja meg a 2013-ban rögzített, és azóta is eredményesen működtetett szakmai programját. A 35 éves intézményben a sokszínűség, az innováció, a kor követelményeihez történő rugalmas alkalmazkodás, a tehetségek gondozása és a gyermekek életkorához, érdeklődési köréhez igazított szabadidős kínálat mindig is cél, illetve „megugrásra váró” feladat volt. Az úgynevezett jelenkori követelmények alapvetően nem térnek el az iskolákkal szemben támasztott korábbi elvárásoktól sem. Meg kell alapoznunk a tanulást, fel kell készítenünk diákjainkat a folyamatos ismeretszerzés kíméletlen követelményének teljesítésére. Alkalmazkodó képessé, a modern technikát magabiztosan kezelő, magyar és egy idegen nyelven jól kommunikáló, egészséges, szépérzékkel rendelkező kamaszok útra bocsájtása a feladatunk. Ehhez kereteket adunk, sajátos oktatási programokat szervezünk, együttműködünk az oktatási tevékenységet irányító, segítő szakmai és civil szervezetekkel. Munkánk hatékonyságának növelése érdekében folyamatos képzésekkel fejlesztjük a humán erőforrás korszerű tudásbázisát.

Az évfolyamonként két osztályban indított tehetséggondozó program a játékos fejlesztés, a talentum nevelésének sikeres modellje. Tájékozott, kreatív és jól motivált tanulókkal dolgozunk, akik a tanulmányok előre haladtával egyre sikeresebb pályázati és versenyeredményekkel hívják fel magukra a figyelmet. A képzőművészet és sport terén „kötelező” jellegű az átlag feletti teljesítmény, de egyre gyakrabban örülhetünk a természet- és társadalomtudományos területek sikereinek is. Alsó tagozatban komplex fejlesztés történik, felsőben kötelező és szabadon választható modulokra épített rendszert dolgoztunk ki.

Két tanítási nyelvű képzést folytatunk évfolyamonként egy osztályban. Az angol, mint célnyelv elsajátítása, magabiztos használata a cél. Kétségtelen, hogy ennek érdekében többlet terhet vállalnak tanulóink, de ezek az erőfeszítések a közismert mutatók, nyelvvizsgák számának ismeretében bőségesen kárpótolják őket.

Módszertani kultúránkban helyet kap a kompetenciák fejlesztése mentén szervezett tanórai munka. Bekapcsolódtunk a Komplex Alapprogram (KAP) újszerű ötleteinek megvalósításába, valamint általános gyakorlattá tettük a digitális eszközök alkalmazását, a kooperációra épített csoportmunkát.

Az oktató munka mellett legalább annyira fontosnak érezzük azokat a nevelési feladatokat, melyek hozadékaként társait és nevelőit tisztelni tudó, közössége iránt felelősséget érző, iskoláját szeretni képes diákokat tudhatunk magunk körül. Ehhez természetesen elengedhetetlenek a közösségi programok, rendezvények, táborok, az iskolához köthető jelképek és hagyományok tisztelete. Szülői közösségünk és nevelőink véleménye alapján is elmondhatjuk, hogy „jól állunk” ezen a téren. Hazai és külhoni táborokat, sport, idegen nyelvi és művészeti tematikájú nyári és tanévközi kurzusokat is szervezünk, de nem maradunk adósak diákprogramok, vetélkedők, bemutatók, tehetségprogramok megvalósítása terén sem.

„Ahol bagoly őrzi a zászlót, az a hely a mi iskolánk….”