A könyvtár nyitvatartása

Hétfő:             945 – 1430
Kedd:             945 – 1430
Szerda:          945 – 1430
Csütörtök:     945 – 1430
Péntek:          800 – 1300

A könyvtár házirendje

 1. Általános rendelkezések 
 • Minden tanulónak joga, hogy az iskolai könyvtárat rendeltetésszerűen használja.
 • A könyvtárban nyitvatartási időben csak a könyvtárostanár jelenlétében lehet tartózkodni.
 • A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége. A könyvtárba csak az ott tartózkodáshoz szükséges személyes felszerelés hozható be.
 • A könyvtárba ételt, italt behozni, valamint egyéb rendzavaró tevékenységet folytatni, hangoskodni tilos.
 • A könyvtárban a kulturált, illendő viselkedés szabályait be kell tartani.
 • Mint az iskola minden helyiségére, a könyvtárra is vonatkozik a baleset-, munka-, és tűzvédelmi szabályok betartásának kötelezettsége.
 1. Kölcsönzés módja 
 • A kölcsönzés ingyenes.
 • Kölcsönözni a szabadpolcos állományegységből lehet, a kézikönyvtár és a folyóiratok helyben használhatóak.
 • Egy tanuló egyszerre maximum 5 db könyvet kölcsönözhet.
 • A kölcsönzési határidő 2 hét, ami szükség esetén újabb 2 hétre meghosszabbítható. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha másnak nincs szüksége a könyvre.
 • A tanulók a kölcsönzéskor olvasójegyet kapnak, amelybe a visszahozás határideje és a kikölcsönzött könyvek száma kerül.
 • A tanév végén a könyvtáros által kijelölt időpontra valamennyi kölcsönzött könyvet vissza kell szolgáltatni.
 • A könyvtári tag a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik. Az elveszett, vagy a könyvtári tag hibájából megrongálódott dokumentum pótlása vagy a kártérítés megfizetése az olvasót terheli.  
 1. Gép- és berendezés használat szabályai  
 • A könyvtárban elhelyezett számítógépek elsősorban a tanulást szolgálják.
 • A gépnél egy gyerek tartózkodhat egyszerre, és maximum 30 percet tölthet ott.
 • Bármilyen hordozható adattárolót csak könyvtárosi engedéllyel lehet a könyvtárba hozni, ott használni.
 • Adatokat vagy programokat letölteni az Internetről a könyvtárostanár felügyelete nélkül nem lehet, illetve azokat csak tanulási célra lehet használni.
 • A tanulók számára tiltott, nem javasolt oldalak látogatása, képek nézegetése szigorúan tilos, és szigorú büntetést von maga után.
 • A számítógépes hálózaton érvényes netikett betartása kötelező érvényű.
 • A gépeket a programból szabályosan kilépve kell átadni egymásnak, az észlelt hibát azonnal jelenteni kell.
 • A rongálás, anyagi károkozás az iskola házirendje szerinti felelősségre vonást von maga után.

(Az online katalógus használatánál, annak megnyitásához a küldés mégis funkciót szükséges választani!)