Eötvös Közhasznú Alapítvány a Gyermekekért -Iskolánk működését támogató közhasznú alapítvány.

Eötvös Közhasznú Alapítvány a Gyermekekért
Adószám: 19151537-1-11
Bankszámlaszám: 11740023-20031062
Kuratórium tagok: Mészáros-Koncz Nikolett, Zink Lívia, Bárány-Szilfai Alida, Szabó
Magdolna Zsuzsanna, Balogh Balázs
Célkitűzéseink:
– Az iskolai oktatás anyagi-technikai feltételeinek javítása.
– A nyelvtanulás ösztönzése, külföldi cserekapcsolatok kiépítése, tanulók külföldi
nyelvi táborban való részvételének anyagi támogatása.
– Pedagógus továbbképzések, nyári egyetemeken való részvétel támogatása,
iskolai és más szabadidős programok támogatása.
– Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők díjazásához hozzájárulás.
Bevételeink:
– SZJA 1%
– Pályázatok
– Magánadományok
– Céges támogatások, melyeket közhasznú alapítványként fogadunk el

Korábbi eredményeink:

Beszámolók:

2021
2022
2022 melléklet

Határozatok:

2023_1
2023_2
2023_3
2023_4
2023_5
2023_6

Alapító Okirat: 

Alapító Okirat