Iskolánk alsó tagozatos osztályaiban komplex képességfejlesztés történik.

Évfolyamonként 2-2 osztályban, heti 1-1 tanórában egész osztályos, heti 2 órában kiscsoportos tehetséggondozó munka folyik.

A kiscsoportos foglakozásokon azok a tanulók vehetnek részt, akik az előzetes, bemeneti mérés során a legjobban teljesítettek. A beválogatás összetett; a bemeneti mérésen kívül szülői és pedagógus kérdőívek is segítik munkánkat. A bemeneti mérések 1. és 3. évfolyam elején történnek, ezért a csoportok összetétele változhat. (2. és 4. tanév végén kimeneti mérést is végzünk.)

A szakmai rendezvénysorozat keretén belül, 2023. március 22-én egy 3. évfolyamos kiscsoportos tehetséggondozó órát láthattak az érdeklődők. A foglalkozáson a tanulási háttérképességeket fejlesztő játékok/feladatok közül lehetett néhánnyal megismerkedni.

A következő fejlesztési területek kaptak kiemelt szerepet: figyelemkoncentráció, gondolkodási funkciók, verbális figyelem, ritmusérzék, koncentráció, memória, analízis-szintézis, beszédészlelés, beszédértés, együttműködés.

A feladatok, játékok egész osztályos tanórán is végrehajthatók, szükség szerint a szabályok módosításával is. Minden feladattípusnál a fokozatosság elvét követve jutottunk el a látott szintre. Bizonyos feladatok szabályait a gyerekek maguk változtatták, alakították. Arra törekszünk, hogy a tanulóknak sikerélményük legyen és nem utolsó sorban, érezzék jól magukat. Egyes feladatokat a tananyag gyakorlására is használhatunk és akár egész tanórát is építhetünk ezekre.

A foglalkozás feszültségoldó feladattal, beszélgetéssel kezdődött. (A csoport tagjainak még nem volt része hasonló bemutatóórán.) Mozgásos, együttműködést igénylő és figyelemkoncentrációs feladatok váltották egymást, amelyeket együtt, majd 2-3 fős csoportokban is játszhattak. Az idő előrehaladtával érzékelhető volt, hogy a tanulók egyre oldottabbá váltak.

A kiscsoportos tehetséggondozáson – ezen a napon is – sikerült elérni a kitűzött célokat, miközben a tanulók jól érezhették magukat.

Hamál Andrea